สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) รวม 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเศรษฐก READ MORE

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ,- ปวช. — ปวส., — ป.ตรี รวม 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ — 12 มีนาคม 2561

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเล READ MORE

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคล READ MORE

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับส READ MORE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอ READ MORE

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ปิดรับสมัคร 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคล READ MORE